Istorija ir tradicijos

Lopšelis- darželis „Dobilas“ įsteigtas 1987 m. spalio 1d., Jonavos rajono Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto pirmininko paskirtos valstybinės komisijos 1987 m. rugsėjo 10 d. priėmimo aktu.

Lopšelis- darželis pradėjo veiklą nuo 1987 m. lapkričio 25d. Įstaigoje dirba 47
darbuotojai, kurie teikia vaikų ugdymo ir priežiūros paslaugas. Iš jų 20 pedagogų, du meninio ugdymo mokytojai, logopedas, sveikatos priežiūros specialistas.

Veikia 11 grupių: dvi lopšelio, septynios darželio, dvi priešmokyklinio ugdymo.

Lopšelis darželis pasirinkęs estetinio - meninio ugdymo kryptį. Ugdytiniai sėkmingai dalyvauja ir tampa laureatais tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose

meniniuose projektuose. Didelis dėmesys skiriamas ekologiniam – gamtosauginiam, tautiniam, pilietiniam ugdymui.

2007 m. buvo sukurta lopšelio- darželio ikimokyklinio ugdymo programa, padedanti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius ir pažintinius poreikius. Programa atnaujinta 2011 metais.

2015 metais sukurta nauja lopšelio-darželio ikimokyklinio ugdymo programa. Programa atnaujinta 2018 metais.

Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“ – atviras konsultacijos centras Rimkų mikrorajono visuomenei, šviečiantis tėvus pedagoginiais-psichologiniais klausimais.

Šventės ir tradicijos

 • „Vėl rugsėjis“- rugsėjo pirmoji;
 • Saugaus eismo savaitė;
 • Mokytojo dienos paminėjimas;
 • „Rudeniukų eisena“- derliaus šventė;
 • Adventinės vakaronės;
 • Kalėdinės eglutės renginiai;
 • Trijų karalių šventė;
 • „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“-Užgavėnių šventė;
 • „Gurgu, gurgu į Kaziuko turgų“-darželio bendruomenės mugė;
 • Vasario 16- osios šventė;
 • Renginiai Žemės dienai paminėti;
 • Velykų šventė;
 • Motinos dienos šventė;
 • Metodinių grupių teminės savaitės;
 • Dailės popietės „Piešiu aš, piešia tėtis ir mama“;
 • Darželio bendruomenės meninės- kūrybinės raiškos parodos;
 • Įstaigos darbo jubiliejai;
 • Ugdytinių gimtadieniai;
 • Darbuotojų jubiliejai;
 • „Lik sveikas, darželi!“- priešmokyklinukų atsisveikinimas su darželiu;
 • „Vaikystės spindulėlis“- vaikų gynimo dienos šventė.