Laisvos vietos

Laisvos darbo vietos
Lopšeliui - darželiui "Dobilas" reikalinga raštvedė
  

Reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją arba
išklausęs kursus ir gavęs pažymėjimą šių pareigų atlikimui;
2. turėti raštvedybos įgūdžių;
3. gerai mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis internetu, elektroniniu paštu, kita šiuolaikine
įranga;
4. gerai mokėti lietuvių kalbos rašybą, skyrybą, išmanyti kalbos kultūros pagrindus;
5. mokėti sisteminti informaciją;
6. būti atidus, pareigingas, mokėti bendrauti;
7. panašaus darbo patirtis (privalumas).
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Gyvenimo aprašymą.
2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.
Dokumentus iki gegužės 13 d. atsiųsti el. paštu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba pristatyti į lopšelio - darželio raštinę.

Pretendentų atranka vyks gegužės 16 d.

 
 
Laisvos vietos grupėse
 Laisvų vietų nėra