Laisvos vietos

Laisvos darbo vietos                                                                                  

Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Dobilas“ reikalingas ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros mokytojas.


Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Reikalavimai pretendentui:
aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas (arba specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų) ir pedagogo kvalifikacija, baigta sporto programa arba įgytas Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės išduotas kūno kultūros ir sporto veiklos leidimas;
išklausęs nemažiau kaip 40 valandų (1,5 studijų kreditų) ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo metodikos kursų arba baigęs ikimokyklinio ugdymo studijų programą;
gerai mokėti lietuvių kalbą;
gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
mokėti bent vieną iš trijų ES darbo kalbų;
gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
4. pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
5. gyvenimo aprašymą;
6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato į lopšelį-darželį „Dobilas“, adresu Chemikų g. 33, arba siunčia el.p.: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 27 d. imtinai.


Atrankos būdas – pokalbis. Apie jo laiką atrinkti kandidatai bus informuojami asmeniškai.
Tel. pasiteirauti (8 349) 65083

Jonavos vaikų lopšeliui-darželiui „Dobilas“ reikalingas ikimokyklinio ugdymo mokytojas.

Darbo užmokesčio koeficientas nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymu.

Reikalavimai pretendentui:

 • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį  vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir turi būti baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties programų, taip pat turėti pedagogo kvalifikaciją;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • mokėti bent vieną iš trijų ES darbo kalbų;
 • gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 3. pedagoginį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 4. pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 5. gyvenimo aprašymą;
 6. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pristato į lopšelį-darželį „Dobilas“, adresu Chemikų g. 33, arba siunčia el.p.:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 27 d. imtinai.

Atrankos būdas – pokalbis. Apie jo laiką atrinkti kandidatai bus informuojami asmeniškai.

Tel. pasiteirauti (8 349) 65083

 

 
Laisvos vietos grupėse
 Laisvų vietų nėra