Parama

Nuoširdus Ačiū!

 

Jonavos lopšelis-darželis „Dobilas“  labai dėkingas įstaigos bendruomenei, ugdytinių tėveliams,  jų artimiesiems už kasmet skiriamą 2 % pajamų mokesčio (GPM) paramą.

2017 metais Jūs taip pat  buvote dosnūs. Mūsų lopšelis-darželis „Dobilas" gavo  5800,00  Eur.

Paramos lėšos padės kurti šiuolaikinę ugdymo(si) aplinką bei įgyvendinti lopšelio-darželio prioritetinius tikslus ir uždavinius.  Gauti pinigai bus naudojami žaislų pirkimui, edukacinių erdvių kūrimui.

 

Su dėkingumu,

Direktorė  Danutė Kurauskienė