COVID-19

 

Informuojame, kad vienoje grupėje nustatytas Covid-19 atvejis.

Nustačius Covid-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronoviruso infekcija. Įstaigos peronalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai toliau dalyvauja ugdymo procese.

Lopšelis-darželis „Dobilas“ vadovaujasi Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2020 m birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1487. Ugdymo įstaiga užtikrina būtinuosius saugos reikalavimus, bei taiko Ekstremalių situacijų vadovo rekomendacijas: matuojama temperatūra, grupės laikosi izoliacijos, grupių auklėtojos ir vaikai nekontaktuoja tarpusavyje, nebuvo naudojamos bendros patalpos veiklai vykdyti. Paskutinė kontaktavimo diena – spalio 15 d. Iki spalio 24 d. imtinai laikytis režimo namai-darželis. Negalima lankyti jokių neformalaus ugdymo užsiėmimų (būrelių).

 

Sveikatos stiprinimo ir Covid-19 klausimais konsultuoja lopšelio-darželio visuomenės sveikatos specialistė Viktorija Gaižauskienė tel. 8-618 15120

 

Informuojame, kad rugsėjo 16 d. vienam (-ai) iš mūsų įstaigos ugdytinių patvirtintas Covid-19 atvejis. Vaikas nuo rugsėjo 10 d. darželio nelankė.
Toliau dirbsime laikydamiesi galiojančių higienos reikalavimų, stebėsime savo ir vaikų sveikatos būklę.
Su Covid-19 ar grupės darbu susijusią informaciją darbo dienomis (darbo valandomis) teikia darželio visuomenės sveikatos specialistė Viktorija, tel.: 8 618 15120

 

Informuojame, kad vienam iš įstaigos darbuotojų rugsėjo 10 d. patvirtintas teigiamas Covid-19 atvejis. Kontaktą turėję asmenys izoliuoti, patalpos dezinfekuotos. Vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2021 m. rugsėjo 13 d. Nr. 13B-1495, "Aitvarų" grupėje nuo 2021-09-10 iki 2021-09-22 įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas. Kontakto neturėjusiems ugdytiniams ir darbuotojams ugdymas organizuojamas įprastu būdu.