COVID-19


 

Informuojame, kad grupėje nustatytas Covid-19 atvejis.

Asmuo, kuriam patvirtintas Covid-19 atvejis, izoliuojamas. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai toliau dalyvauja ugdymo procese.

Ugdymo įstaiga užtikrina būtinuosius saugos reikalavimus ir taiko Ekstremalių situacijų vadovo rekomendacijas: matuoja temperatūrą, vėdina ir dezinfekuoja patalpas, grupės laikosi izoliacijos, skirtingų grupių darbuotojai ir vaikai nekontaktuoja tarpusavyje, bendrose patalpose nevykdoma  veikla kelioms grupėms vienu metu.

Paskutinis kontaktas su sergančiuoju buvo 2022-01-06. Sausio 6–15d. sergančiojo grupėje taikomas režimas darželis-namai. Rekomenduojame nelankyti neformalaus ugdymo užsiėmimų (būreliai ir kt.).

Informuojame, kad grupėje nustatytas Covid-19 atvejis.

Asmuo, kuriam patvirtintas Covid-19 atvejis, izoliuojamas. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta tvarka, ugdytiniai toliau dalyvauja ugdymo procese.

Ugdymo įstaiga užtikrina būtinuosius saugos reikalavimus ir taiko Ekstremalių situacijų vadovo rekomendacijas: matuoja temperatūrą, vėdina ir dezinfekuoja patalpas, grupės laikosi izoliacijos, skirtingų grupių darbuotojai ir vaikai nekontaktuoja tarpusavyje, bendrose patalpose nevykdoma  veikla kelioms grupėms vienu metu.

Paskutinis kontaktas su sergančiuoju buvo 2022-01-05. Sausio 5–14 d. sergančiojo grupėje taikomas režimas darželis-namai. Rekomenduojame nelankyti neformalaus ugdymo užsiėmimų (būreliai ir kt.).