Projektai

Dalyvaujame įvairiuose tarptautiniuose ir respublikiniuose projektuose ir programose.

"Sveikatiada" - sveikos gyvensenos ugdymo projektas.

"Zipio draugai" - tarptautinė emocinių sunkumų įveikimo programa.

"Kimochi" - socialinių emocinių kompetencijų ugdymo ir jausmų pažinimo programa.

"Antras žingsnis"socialinių emocinių įgūdžių lavinimo ir smurto prevencijos programa,

"Mes rūšiuojam" - aplinkosauginis projektas.

"Lietuvos mažųjų žaidynės" - fizinį aktyvumą skatinantis projektas.

"eTwinning" - tarptautinė mokyklų bendradarbiavimo ir projektų kūrimo programa.

"Žalia pėda" - vaikų daržininkavimo iniciatyva.

"Futboliukas" - sportinis, futbolą populiarinantis projektas.

"Ikimokyklinukų žiemos olimpiada" - fizinį aktyvumą skatinantis projektas.

"Pienas vaikams" - pieno produktų vartojimo paramos programa.

"Vaisiai vaikams" - vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo programa.

 

Darželyje vaikai gali lankyti ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus:

Karate (klubas "Kumite").

Būrelis "Mažasis tyrinėtojas" ("100 zuikių").

Robotika ("Robotikos akademija").

Šokiai (klubas "Bonus").