Struktūra ir kontaktai

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija
Violeta Borsevskienė

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė
Dijana Borisovienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja ekspertė
Milita Čelkonienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė
Irena Jankauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Danguolė Gražienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Vida Masteikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Regina Markucevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Daiva Tuskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Asta Lauciūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

Julija Fedoravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

Laima Stotnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Genovaitė Volochinienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Solveiga Maslauskaitė

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

Daiva Baltrušaitienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Vilija Gurejeva - Vėžienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Stanislava Miliauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Daiva Minkevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Anastasija Ivanauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

Agnė Pajaujytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

Rūta Kuznecova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Mokytoja

Viktorija Tamulaitė

Ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros mokytoja

Mokytoja