Naujienos

Informuojame, kad vadovaudamiesi Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 5 d įsakymu Nr. 13B-471“DĖL JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ VEIKLOS 2023 METŲ VASARĄ“, įvertinus ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo teikimo 2023 metų vasarą galimybes, liepos ir rugpjūčio mėn. ugdytinius į darželį prioriteto tvarka priimsime, kai:

  1. tėvai (arba vienas tėvas, jei vaiką augina vienas iš tėvų), dirba (įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis), ir nėra galimybės vaiku pasirūpinti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą, ir švietimo įstaigos direktoriui iki 2023 m. gegužės 12 d. pateikia pažymas, įrodančias, kad darbdavys tuo laikotarpiu jiems nesuteiks kasmetinių atostogų;
  2. Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas;
  3. vaikas yra iš šeimos, patiriančios socialinę riziką.

          

Primename, jeigu vaikas vasaros laikotarpiu nelanko darželio nei vienos dienos per visą mėnesį, ugdymo sąlygų tenkinimo mokesčio už tą mėnesį mokėti nereikės.

 

Administracija