Administracinė informacija

 

Viešųjų pirkimų procedūrų vykdymas

Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (jo aktualia redakcija) bei Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu 2017 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Pirkimų planus mažos vertės pirkimui perkančioji organizacija privalės rengti ir skelbti pirkimų suvestinėje nuo 2023 m sausio 1 d.

Išsamiau:  https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/iki-2020-03-15-privaloma-paviesinti-suvestine

Informacija apie Jonavos vaikų lopšelio-darželio viešuosius pirkimus pateikta žemiau esančiuose prieduose.